อภิ-สิทธัตถะ

อภิ-สิทธัตถะ
คอลัมน์ : เหล็กใน
ที่มา :
ข่าวสดรายวัน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7189

ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม ชนชั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อน การพูด อ่าน เขียน แสดงออก ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเรื่องละเอียดอ่อนเหล่านี้ ก่อให้เกิดวิกฤตปัญหาร้ายแรง สงคราม และการเข่นฆ่ามามากต่อมาก

วิกฤตประเทศไทยทุกวันนี้ เรื่องชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม ชนชั้น มีส่วนสำคัญ!ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีประเด็น ไทย-มลายู ไทยกลาง-ยาวี พุทธ-อิสลาม ผู้ปกครอง-ผู้ใต้ปกครอง

เหตุการณ์เมษา-พฤษภาอำมหิตบนราชดำเนิน และราชประสงค์ ที่มีประเด็น อำมาตย์-ไพร่ กรุงเทพฯ-อีสาน คนชั้นสูง-ชั้นกลาง-ชั้นล่าง หรือสดๆ ร้อนๆ กรณีปราสาทพระวิหาร ที่มีประเด็น ไทย-เขมร ชาตินิยม ศักดิ์ศรี อาณาเขต

ละเอียดอ่อนแค่ไหน อย่างไร รับรู้ รับทราบ สัมผัสกันได้? ต้องยอมรับความจริงว่าเพราะไม่ระมัดระวัง ไม่ละเอียดถี่ถ้วน วิกฤตชายแดนภาคใต้จึงยังยืดเยื้อยาวนาน วิกฤตกลางเมืองหลวงจึงมีคนเจ็บ คนตาย คนเดือดร้อนมากมาย วิกฤตปราสาทพระวิหารจึงระอุคุกรุ่นสุ่มเสี่ยงสงครามระหว่างประเทศ

การพูด อ่าน เขียน แสดงออก ไม่เพียงต้องระมัดระวัง ละเอียดถี่ถ้วน ยังต้องมีสติ ปัญญา เหตุผล รอบรู้ เชี่ยวชาญ ฉลาดเฉลียว และยังต้องละเว้นหลีกเลี่ยงการพาดพิงเชื่อมโยง ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ดังกรณีที่กำลังเป็นเรื่อง เป็นประเด็น

นั่นก็คือ กรณีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี วันนี้มีสถานะเป็นคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ประกาศยกย่อง นิยม ชมชอบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เอาใจช่วยให้การปรองดอง การปฏิรูปประเทศ ประสบความสำเร็จ

ก่อนตบท้ายเรียกเสียงฮือฮา ถ้าทำได้จะกลายเป็น “อภิสิทธัตถะ”!!

เพียงแค่ “อภิสิทธิ์” ย่อมไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เมื่อสมาสสนธิกลายเป็น “อภิ-สิทธัตถะ” ย่อมเป็นเรื่อง เป็นประเด็น เพราะสิทธัตถะ เป็นพระนามของ “เจ้าชาย” แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ เพราะเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาทรงเป็นพระศาสดาของโลก

“อภิสิทธัตถะ” จึงสุ่มเสี่ยง หมิ่นเหม่

ไม่ว่านายไพบูลย์จะเจตนาดีแค่ไหน อย่างไร ต้องยอมรับเหตุและผลที่ตามมา เพราะศาสดา เพราะศาสนา

ละเอียดอ่อนมากๆ !?

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s