รับฟังประชาชน

รับฟังประชาชน
คอลัมน์ บทบรรณาธิการ
credit to Sahanut Maneekul

ทั้งฝ่ายผู้จัดการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงหรือกลุ่มอื่นก็ตาม ไปจนกระทั่งถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่สังกัดหน่วยงานด้านความมั่นคง ประเมินตรงกันว่าการชุมนุมในวาระครบรอบ 4 ปีของการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ที่พ่วงเอาพิธีการรำลึกผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ เมษายน-พฤษภาคมที่ผ่านมา อันเกิดขึ้นกระจายไปหลายจุด จะมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะทั้งสองฝ่ายต่างตระหนักถึง “ความไม่ปกติ” ของสังคม

ความไม่ปกติที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ตั้งแต่หลังการรัฐประหาร และแม้จะผ่านการนองเลือดอีกครั้งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ปัญหาก็ยังมิได้รับการคลี่คลาย ความไม่พอใจ ไม่ว่าจะโดยความรักชอบส่วนตัวหรือด้วยหลักการอุดมการณ์ของคนจำนวนไม่น้อย ยิ่งนานก็ยิ่งกลายเป็นความอึดอัดคับข้องใจ

ประการหนึ่ง เพราะยิ่งรู้สึกว่าข้อกล่าวหาเรื่อง”สองมาตรฐาน”ในการปฏิบัติต่อประชาชนต่าง กลุ่ม ที่มีความเชื่อทางการเมืองต่างกัน ยิ่งนานก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นทุกที

ประการหนึ่ง เพราะการเรียกร้องทวงถามความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมือง ไม่เพียงแต่จะไม่ได้รับการเหลียวแลสนใจ ยังถูกประทับตราว่าเป็น “ผู้ก่อการร้าย”

เมื่อความ เป็นธรรมยังไม่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ความอึดอัดก็มีแต่จะเพิ่มเป็นทวีคูณ

การนัดชุมนุมในวันที่ 19 กันยายน จึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับการระบายความอึดอัดคับข้องใจ ซึ่งหากภาครัฐเข้าใจและเห็นใจประชาชน ที่แม้จะคิดต่างจากตัวเอง ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หรือสมาชิกที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน

ท่าทีและวิธีการปฏิบัติทั้งก่อนและระหว่างการชุมนุม ก็จะเป็นไปอย่างโอนอ่อนละมุนละม่อม อย่างน้อยก็เพื่อมิให้ความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ขยายตัวไปมากขึ้นกว่านี้ และจะยิ่งดีกว่า หากรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐจะสนใจ “สาระ” ที่ประชาชนสื่อออกมา เพื่อจะเพิ่มความเข้าใจปัญหาที่แท้จริง ที่จะนำไปสู่การแก้ไขคลี่คลายสถานการณ์

มิใช่การสาดน้ำมันเข้ากองไฟอย่างที่เป็น


Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s