สนิมเกิดจากภายใน

สนิมเกิดจากภายใน
ที่มา : ข่าวสดรายวัน 21 กันยายน พ.ศ. 2553
บทบรรณาธิการ

ความสัมพันธ์ทางการทูตที่เสื่อมทรามลงระหว่างซาอุดีอาระเบียกับไทย สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจในความหนักเบาของสถานการณ์และปัญหาของ รัฐบาลอีกครั้ง

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเพียงการปิดแผนกวีซ่าของสถานทูตก็ดี หรือรุนแรงถึงขั้นการระงับความสัมพันธ์ทาง การทูตชั่วคราวก็ดี เมื่อเกิดขึ้นแล้วยากที่จะฟื้นคืนกลับให้เป็นปกติได้โดยง่าย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศลุ่มๆ ดอนๆ มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ก็ยิ่งจะต้องระมัด ระวังว่า ถ้าไม่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาให้ทุเลาลง

ก็อย่าซ้ำเติมให้ปัญหารุนแรงยิ่งขึ้น

ในแง่หนึ่ง ความสัมพันธ์ที่เสื่อมทรามลงกับซาอุดีอาระเบียก็มิได้แตกต่างจากการจัดการปัญหาการเมืองภายในประเทศ

เพราะแทนที่จะตระหนักว่าตนเองก็เป็นหนึ่งใน”คู่ขัดแย้ง” ที่จะต้องระมัดระวังความคิด การกระทำ และคำพูดของตนเอง มิให้ไปเติมเชื้อไฟของความขัดแย้งความไม่พอใจให้รุนแรงยิ่งขึ้น

รัฐบาล ซึ่งด้านหนึ่งก็ป่าวประกาศเรียกหาความปรองดอง ก็ใช้ทั้งกลไกอำนาจและการประชาสัมพันธ์ กดดันบีบคั้นประชาชนที่ถูกจัดให้เป็น”ฝ่ายตรงข้าม”

แม้กระทั่งผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ รวมไปถึงญาติพี่น้องที่ออกมาทวงถามความเป็นธรรม

ก็มิได้รับความเป็นธรรมที่ทวงถาม

ไม่เพียงแต่ประเมินสถานการณ์ผิดพลาด หรือขาดความตั้งใจและความสามารถในการจัดการกับปัญหาเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลยังแสดงให้เห็นถึงสนใจที่มุ่งไปแต่ประเด็นการเมือง การเลือกตั้งมากกว่าอย่างอื่น จนพร้อมที่จะหลับตาข้างหนึ่งให้กับการทุจริตและการใช้อำนาจที่ปราศจากความชอบธรรม ไม่ว่าจะเป็นในกรณีของการจัดสรรงบประมาณ ไปกระทั่งถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ขัดต่อหลักเกณฑ์และคุณธรรม

ความไร้ประสิทธิภาพที่มาพร้อมกันกับความพยายามทุกรูปแบบที่รักษาอำนาจไว้กับตัวให้นานที่สุด โดยมิได้คำนึงถึงความเสียหายต่อสังคม

เป็นปัญหาที่จะบ่อนเซาะทำลายรัฐบาลเอง

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s