สายตาเทศ

สายตาเทศ
บทบรรณาธิการ
ที่มา : ข่าวสดรายวัน 26 ตุลาคม 2553 หน้า 2

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนแถลงผลการจัดอันดับเสรีภาพของสื่อทั่วโลก 178 ประเทศประจำปี 2553

โดยระบุว่าอันดับเสรีภาพสื่อของประเทศไทยในปีนี้ลดลงมา 23 อันดับ อยู่ที่อันดับ 153

เหตุผลสำคัญก็คือการเสียชีวิตของผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นและอิตาลีในเหตุการณ์การชุมนุม ของประชาชนช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งยังมีผู้สื่อข่าวทั้งไทยและต่างประเทศได้รับบาดเจ็บอีก 15 ราย อันสะท้อนความรุนแรงทางการเมืองในสังคมไทย

คำแถลงขององค์กรระหว่างประเทศที่มีผู้ให้ความเชื่อถืออยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเช่นนี้ ย่อมสะเทือนถึงภาพพจน์ของไทย

และสะท้อนความเป็นจริงในประเทศให้คนภายในได้เห็นไปพร้อมๆ กัน

ภาพพจน์ของความเป็น ‘บ้านป่าเมืองเถื่อน’ เพราะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประท้วงทางการเมืองถึงเกือบ 100 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย

ซ้ำยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่า การแสวงหาความจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวจะกระจ่างชัดเป็นที่พอใจแก่ญาติของ ผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ 2,000 รายเมื่อไหร่

ย่อมเป็นภาพที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับสังคมไทย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได้

และยากที่จะห้ามมิให้ผู้อื่นมองเข้ามาด้วยสายตาหรือทัศนคติเช่นนี้ได้ หากยังไม่มีการทำความจริงให้กระจ่าง

และยังไม่ทำความยุติธรรมให้ปรากฏ

ไม่ว่าจะเชื่อสายตาเช่นนี้หรือไม่ จะเห็นด้วยและจะชอบทัศนคติเช่นนี้หรือไม่ แต่ก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่

และมิใช่แต่เพียงองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่มีความรู้สึกดังกล่าว แต่รวมไปถึงรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้อง และญาติพี่น้องของชาวต่างชาติเหล่านั้นด้วย

ยังไม่นับว่าประชาชนไทยด้วยกัน ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ ไปจนกระทั่งถึงผู้รักความเป็นธรรม และผู้ไม่นิยมการใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาในสังคม

ภาพจากภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับใครเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นความจริงภายในที่ดี

 

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s