‘บัน คีมุน’ กับความขัดแย้งในไทย

‘บัน คีมุน’ กับความขัดแย้งในไทย
ที่มา : ข่าวสดรายวัน 29 ตุลาคม 2553 หน้า 3
คอลัมน์ : รายงานพิเศษ

หมายเหตุ – คำกล่าวของนายบัน คีมุน เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ในการแถลงข่าวและตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน ภายหลังการเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ห้องสีงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา

กระผมมีความยินดีที่มาเยือนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ขออนุญาตแสดงความชื่นชมต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล และประชาชนชาวไทยสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นเพิ่มเติมมายังผมและคณะของผม

ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหยื่อจากน้ำท่วมที่เพิ่งเกิดขึ้น ต่อผู้ที่สูญเสียบ้านและชีวิตความเป็นอยู่ปกติ ที่ยิ่งกว่านั้น คือชีวิตของผู้อัน เป็นที่รัก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการย้ำเตือนอย่างแรงกล้าต่อความจริงของการเปลี่ยน แปลงของภูมิอากาศ และความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการดำเนินการ

เราได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับนายกรัฐมนตรีว่าเราจะทำงานร่วมกันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ที่จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ผมถือโอกาสนี้ ขอบคุณประเทศไทยในความแข็งขันในการเป็นสมาชิกสหประชาชาติ และเชื้อเชิญครอบครัวใหญ่ของสหประชาชาติในกรุงเทพฯ ซึ่งประเทศไทยและสหประชาชาติมีความสัมพันธ์อันยาวนานและเข้มแข็ง และผมมาที่นี่เพื่อที่จะทำให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

ผมรู้สึกดีใจที่รัฐบาล ไทยส่งเสริมการทำงานของสหประชาชาติโดยเฉพาะเอสแคป (ESCAP-คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก) ผมได้พบปะกับนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และสมาชิกคนอื่นๆ ของรัฐบาลอย่างเป็นประโยชน์

เราแลกเปลี่ยนในความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหประชาชาติ และผมมอบความไว้วางใจในความเป็นผู้นำของประเทศไทย ในฐานะประธานสภาสิทธิมนุษยชน และความช่วยเหลืองานของเราในการพัฒนา

ผมขอชื่นชมนายกฯอภิสิทธิ์ ในการเข้าร่วมประชุม เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมา ผมได้รับผลการประชุมที่เป็นประโยชน์ ในช่วงต้นเดือน เป็นครั้งที่สอง เมื่อนายกฯอภิสิทธิ์ เยือนนิวยอร์กอีกครั้ง

ประเทศไทยเป็นตัวอย่างแนวหน้าในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสันติภาพและความมั่นคง รวมทั้งการรักษาความสงบ ในการนี้ ผมวางใจและชื่นชมในการเป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่อรักษาความสงบ เป็นผู้นำในการรักษาสันติภาพ

โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ไม่ใช่แอฟริกา ที่ส่งกองกำลังรักษาสันติภาพไปยังเมืองดาร์ฟู ประเทศซูดาน และผมได้บอกนายกรัฐมนตรีว่า สหประชาชาติจะยินดีอย่างยิ่ง หากรัฐบาลไทยจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้หญิง ไปทำหน้าที่ยับยั้งอาชญากรรมการละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กในหลายประเทศ โดยเฉพาะเฮติ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะเอาใจใส่ในหลายกรณีของความรุนแรงทางเพศ และเราประสบความสำเร็จในไลบีเรียและเฮติ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งในสังคมและช่วยเหลือกับผู้หญิงและเด็กหญิงที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ

เรายังแลกเปลี่ยนเรื่องของภูมิภาค รวมถึงพม่าและความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหประชาชาติ

นายกรัฐมนตรีของไทย สรุปย่อให้ฟังในเรื่องการเยือนและการพบปะกับผู้นำพม่าเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น อาเซียนและสหประชาชาติสามารถทำงานร่วมกันที่จะช่วยพม่าให้มีความเป็น ประชาธิปไตย และทำให้การเลือกตั้งโปร่งใสและทั่วถึง โดยความคาดหวังของประชาคมโลก

ถ้าพม่ามีกระบวนการที่ชัดเจนในการสร้าง ประชา ธิปไตย จะสามารถพาตัวเองออกจากระบบเดิมๆ และสร้างความน่าเชื่อถือให้พม่าได้ดีขึ้น ซึ่งสหประ ชาชาติ เสนอความช่วยเหลือด้านการขนส่ง ด้านเทคนิคและการประสานกับพม่า แต่จากการหารือกับผู้นำพม่า จึงทราบว่าเขาไม่ประสงค์จะรับความช่วยเหลือจากภายนอก

แต่สหประชาชาติ ยังประสงค์จะติดต่อปฏิสัมพันธ์กับพม่าอย่างใกล้ชิด เพราะถือว่าการเปลี่ยนแปลงในพม่าส่งผลต่อการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียน ซึ่งอาเซียนกับไทยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะให้ความช่วยเหลือให้พม่านำไป สู่ประชา ธิปไตยได้

อย่างที่ทราบ เราจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียน-ยูเอ็น ที่ฮานอย ประเทศเวียนดนาม ในไม่กี่วัน อาเซียนและสมาชิกเป็นส่วนสำคัญในความพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและส่งเสริมความมั่นคงและสันติภาพ

ประเทศไทยมีบทเรียนที่สำคัญมากมายที่จะบอกกับโลก ประเทศไทยอยู่ในเส้นทางที่จะพบกับเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาของสหัสวรรษ

ผมได้รับฟังการสรุปของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและความพยายามนำไปสู่กระบวนการหาทางออกจากความ ขัดแย้งและการเจรจาประเด็นต่างๆ จำนวนมากที่นำไปสู่ความรุนแรงและการสูญเสียชีวิตที่น่าสลดใจ ที่ผ่านมาสามารถแก้ไขด้วยการหารือและสนทนาระดับชาติ ที่มุ่งมั่นตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ จัดขึ้นด้วยความศรัทธาที่ดี

ดังนั้น ผมจึงกระตุ้นให้นายกรัฐมนตรีพยายามต่อไป โดยกระบวนการที่ครอบคลุมและเป็นสาธารณะ

ท่านคงได้ยินกลุ่มสังคมพลเรือนและกลุ่มทางการเมือง อยากที่จะเห็นความเกี่ยวข้องของยูเอ็นในการเข้ามาดูแลและรายงานพิเศษกรณี เหตุการณ์เดือนเม.ย.-พ.ค. ในกรุงเทพฯ สงสัยว่าท่านจะดำเนินการอย่างไร

เช่นเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามแล้วตอนต้น ว่าเราได้แลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้ ในความเป็นจริง นี่เป็นประเด็นเกี่ยวกับประเทศไทย และนี่ควรแก้ไขโดยคนไทย

ผมกระตุ้นให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เริ่มต้นทำงาน และคณะกรรมการนี้แสดงความใจกว้างในการทำงาน

หวังว่าเขาจะมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประชาคมโลก ได้พยายามหาความช่วยเหลือจากต่างประเทศในด้านเทคนิคและเรื่องที่เฉพาะเจาะจง

ผมได้แสดงความพร้อมต่อนายกรัฐมนตรีว่า สหประชาชาติพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่อการทำงานของคณะกรรมการนี้

เราควรที่จะเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ว่าเกิดอะไรขึ้น และผมหวังด้วยความจริงใจว่าประเด็นต่างๆ เหล่านี้ จะได้รับการจัดการในลักษณะที่โปร่งใส

โดยเฉพาะการจัดการในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะทำให้สังคมของท่านแข็งแรงขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น

ในการจัดการประเด็นทางสังคมและการเมืองแบบของท่านเอง

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s