“ธาตุพนม” มหาอำนาจใหม่

“ธาตุพนม” มหาอำนาจใหม่
ที่มา : นิตยสารโลกวันนี้วันสุข 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2553 หน้า 12
คอลัมน์ : หอคอยความคิด
โดย : วิษณุ บุญมารัตน์

เมื่อหลายวันก่อนผู้เขียนเดินทางไปประเทศ มาเลเซีย เพื่อนบ้านทางภาคใต้ของเรา ได้พบได้เห็นหลายสิ่งที่คิดว่าน่าจะนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้ ซึ่งคงต้องว่ากันไปอีกหลายตอน แล้วแต่ว่าบทความในแต่ละครั้งนั้นมีความเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด คงไม่ขอเล่าเป็นตอนๆไปเรื่อยๆ เพราะคิดว่าคนที่จะเบื่อคนแรกคือผู้เขียนนั่นเอง

การเดินทางไปต่างประเทศเชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันประการหนึ่งคือ เห็นบ้านเมืองเขาพัฒนาแล้วอยากกลับมาพัฒนาบ้านเมืองของเราบ้าง เฉพาะในเรื่องที่ดี ไม่เหมารวมไปถึงเรื่องไม่ดีที่เราอาจพบเห็นที่ต่างประเทศ

ผู้เขียนก็เช่นเดียวกัน การเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งทำให้รู้สึกว่าบ้านเกิดของเราก็สามารถพัฒนา ได้หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเพียงพอ จึงได้ลองเสนอชุคความคิดที่น่าจะนำมาปรับใช้ในการพัฒนาอำเภอเล็กๆที่ถูกมอง ข้ามอย่างอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมบ้าง

สาเหตุที่ผู้เขียนสนใจจะเสนออำเภอธาตุพนมเป็นพื้นที่ทดลอง เนื่องจากอำเภอธาตุพนมเป็นอำเภอที่อยู่ระหว่างจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร ซึ่งทั้งสองแห่งมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง สามารถติดต่อกับดินแดนอินโดจีนได้อย่างสะดวก อำเภอธาตุพนมจึงน่าจะมีความหมายมากกว่าการเป็นเมืองผ่านทางเพื่อไปยังสะพาน ข้ามแม่น้ำโขงเท่านั้น

ในอดีตที่ผ่านมาอำเภอธาตุพนมเป็นถิ่นที่อยู่ของนักการเมืองคนดังหลายคน ตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย นายไขแสง สุกใส รวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบัน นายศุภชัย โพธิ์สุ จากพรรคภูมิใจไทย ภายใต้การดูแลของนายเนวิน ชิดชอบ

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีนักการเมืองที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ แต่อำเภอธาตุพนมก็ยังไม่เจริญขึ้น ทั้งนี้เพราะนักการเมืองส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนารูปลักษณ์ โครงสร้างพื้นฐานให้กับจังหวัดและอำเภอ เช่น การตัดถนน 4 เลน การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง โดยไม่สนใจจะพัฒนาหรือแม้แต่กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและอำเภอ ส่งผลให้จังหวัดนครพนมกลายเป็นจังหวัดที่ยากจนลำดับต้นๆของประเทศไทย

ผู้เขียนไม่คิดว่าแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน หรือพรรคเพื่อไทย รวมทั้งแนวทางการบริหารของพรรคประชาธิปัตย์ จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอธาตุพนมให้เติบโตได้จริง ในมุมมองของชาวธาตุพนมคนหนึ่งจึงใคร่ขอเสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอำเภอเล็กๆ อย่างธาตุพนมดังนี้

1.ยกฐานะอำเภอธาตุพนมให้เป็นจังหวัดธาตุพนมเพื่อรองรับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานรัฐทั้งหลายขึ้นที่นั่นเพื่อให้เกิดการจ้างงานมาก ขึ้น ส่งผลต่อรายได้ของชาวธาตุพนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น ลดการอพยพโยกย้ายเข้ามาทำงานเป็นแรงงานราคาถูกในเมืองหลวง หรือตามจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เป็นต้น

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดธาตุพนมเป็นเมืองพัฒนาอุตสาหกรรมความคิด สร้างสรรค์ขั้นสูง (Advancing Creative Industry) เพื่อเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่ใช้นวัตกรรม (Innovation) สมัยใหม่ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการเพื่อหารายได้เข้าประเทศให้มาก ขึ้น ขณะเดียวกันจะเป็นแหล่งจ้างงานที่ทำให้ชาวธาตุพนมมีฐานเงินเดือนสูงขึ้น มากกว่าการเป็นกรรมกรที่อื่นที่ได้แต่ค่าแรงขั้นต่ำ

ประเทศที่ได้มีการนำมาใช้และเห็นตัวอย่างชัดเจน ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ที่ได้นำ เอาวัฒนธรรมเกาหลีใต้มาสร้างเป็นภาพยนตร์ กลายเป็นจุดขายที่สามารถทำรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก รวมทั้งเป็นแหล่งการจ้างงานให้ชาวเกาหลีใต้มีรายได้สูงกว่าไทย

3.ส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยธาตุพนมให้มีการเชิญนักวิชาการที่มี ชื่อเสียงจากทั่วประเทศและทั่วโลกมาทำการวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ (Promoting Research and Development and Commercialization Activity) เพื่อสร้างชุดความคิดใหม่ๆสำหรับนำไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรมในธาตุพนม เพื่อผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์

4.พัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) โดยให้การศึกษาและเน้นที่การศึกษาระดับสูง เพื่อให้บุคลากรได้ทำงานในตำแหน่งที่ได้รับค่าจ้างระดับสูง มากกว่าจบออกมาแล้วเป็นเพียงกรรมกรขายแรงงานได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตลอดชีวิต รวมทั้งควรสนับสนุนบุคลากรให้ได้มีโอกาสไปศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ระดับประเทศและระดับโลก เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาธาตุพนมต่อไป

5.ส่งเสริมให้มีการตั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมขั้นสูง (Advancing Green Technology) ขึ้นที่ธาตุพนม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่จะมีการพัฒนาพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม จะทำให้ชาวธาตุพนมมีรายได้สูง พร้อมกับมีสภาพแวดล้อมที่ดี

6.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างศูนย์การรักษาระดับสากล ให้มีการขยายตัวของโรงพยาบาล มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และส่งเสริมให้ชาวธาตุพนมเรียนสาขาทางการแพทย์มากขึ้น เพื่อกลับมาเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลของบ้านตนเอง ช่วยพัฒนาการสาธารณสุขท้องถิ่น ไม่ต้องไปทำงานที่อื่น และเป็นที่พึ่งของคนอีสานรวมทั้งเพื่อนบ้านใกล้เคียง

7.ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดธาตุพนมเป็นศูนย์กลางทางการเงินใน ภูมิภาคอาเซียน โดยให้สถาบันการเงินระดับโลกมาจัดตั้งสำนักงานทำธุรกรรมทางการเงินในธาตุพนม จะเป็นการสร้างโอกาสให้ชาวธาตุพนมและชาวอีสานมีงานทำมากขึ้น

8.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวางผังเมืองที่ถูกต้อง และให้ชาวธาตุพนมสร้างบ้านใหม่ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อสุขภาพจิตและคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น เรื่องนี้อดีตผู้นำสิงคโปร์ได้ดำเนินการมาแล้ว โดยรัฐบาลมีนโยบายให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยราคาถูก รวมทั้งให้มีการจัดตั้งสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ ให้กับชาวธาตุพนม

9.ให้มีการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเพื่อให้ธาตุพนมเป็นส่วนหนึ่งในการ เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมนอกเหนือจากการสร้างถนน โดยทางเหนือเชื่อมกับลาว จีน ทางใต้เชื่อมกับมาเลเซีย สิงคโปร์ ทางตะวันออกเชื่อมกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ทางตะวันตกเชื่อมกับพม่า อินเดีย เพื่อให้การรับส่งสินค้าและบริการเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดค่าขนส่งสินค้าทางเรือ

ที่กล่าวมานี้เป็นชุดความคิดของผู้เขียนซึ่งเป็นคนอีสานที่ต้องการทดลอง เสนอยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน เพราะหลายปีที่ผ่านมาผู้เขียนเห็นแล้วว่าการพัฒนาธาตุพนมไม่ดีขึ้น เพราะอยู่ภายใต้ความคิดการพัฒนาของนักการเมืองที่ไม่ต้องการเห็นความเจริญ อย่างแท้จริง แต่ต้องการจะให้พวกเรายากจนและไม่มีการศึกษาชั้นสูงเพื่อกดขี่พวกเราตลอดไป

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไพร่คนยากคนจนจะเปลี่ยนชุดความคิดเพื่อปลดปล่อย (Emancipation) ตัวเองจากปัญหาความยากจนไปสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ใช้ระบบยุติธรรมมาตรฐานเดียว ไม่ว่าคนจนหรือคนชั้นสูงล้วนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน

สุดท้ายฝากถึงนายเนวิน ชินชอบ แห่งพรรคภูมิใจไทย ผู้ซึ่งพยายามจะหาฐานเสียงจากชาวอีสานเพิ่ม หากท่านสามารถนำชุดความคิดนี้ไปดำเนินการได้จริง ผู้เขียนและชาวอีสานจะให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย แต่หากทำไม่ได้ชาวอีสานก็คงไม่รู้จะเลือกไปทำไมในเมื่ออีสานก็คงยากจนเหมือน เดิม

ขอเชิญชวนให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่นิยมเดินทางไปต่างประเทศ กรุณาพิจารณาเดินทางไปเยือนประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเราบ้าง แล้วจะพบว่าแม้เราจะมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน แต่ในบางเรื่องเขามีการจัดการที่น่าสนใจที่เราควรนำมาปรับใช้ แล้วท่านจะรู้สึกว่าเขตเลือกตั้งหรือจังหวัดของท่านก็สามารถพัฒนาให้เจริญ ได้เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านเหมือนดังที่ผู้เขียนรู้สึกเช่นกัน

แล้วจะได้พูดอย่างเต็มปากว่า ใช้ภาษีของประชาชนไปดูงานต่างประเทศอย่างคุ้มค่า จากดวงใจคนไทยชาวอีสานครับ

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s