อย่าให้เรื่อง ‘อื้อฉาว’ เงียบหายไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ 5 พฤศจิกายน 2553
โดย : ด๊อกเตอร์ทอง

วันนี้ดูเหมือนเรื่องน้ำท่วมจะเข้ามากลบเรื่อง “อื้อฉาว” ต่างๆไปอย่างสนิท ทั้งเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องของการเลือกตั้งใหม่ที่คนถูกแขวนยัง “คิดนาน” ให้คำตอบแก่สังคมไม่ชัดเจนว่าจะลงเลือกตั้งใหม่หรือไม่ อย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่องง่ายมากหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมที่เจริญแล้ว

ดูเหมือนว่า “มาตรฐานว่าด้วยจริยธรรม คุณธรรม” ของคนในสังคมของเราแม้จะป่วยการพูดกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าได้เลยเวลาของการ ทบทวนแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นมาเนิ่นนานเต็มที แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเราจะสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอของคนของเราให้ เกิดความมีจิตสำนึกต่อสาธารณะได้ทัดเทียมคนอื่นเขาได้เมื่อไร

ทำให้เห็นว่าหนทางที่เหลืออยู่เพียงประการเดียวในขณะนี้ เพื่อช่วยกันทำให้สังคมของเรายืนหยัดอยู่ต่อไปได้ ก็ต้องทำให้เรื่องที่ต้องควานหาคนผิดมาลงโทษหลายเรื่องที่เคยดังกระหึ่มก่อนหน้านี้ ไม่ให้เงียบหายไปจากความทรงจำของ คนในสังคม

เพราะหลายครั้งที่คนไทยถูกกล่าวหาว่า “ลืมง่าย” ทั้งที่เชื่อว่าลึกๆแล้วคนไทยไม่ใช่ว่าลืมง่าย แต่คนไทย “ให้อภัยคนง่าย” และไม่คิดผูกใจเจ็บกับใครถ้าไม่จำเป็น ตรงนี้มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง หากเราให้อภัยและเมตตาคนที่ควรให้อภัย สังคมก็จะผาสุก ดำรงชีวิตกันอย่างปลอดภัยไร้ปัญหา

แต่การผ่อนปรนหรือประนีประนอมกับคนที่ยากต่อการแก้ไข ปรับเปลี่ยนให้เป็นคนดีของสังคมบางกลุ่ม บางพวก ย่อมไม่เกิดผลดีหรือจะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมดีขึ้นมาได้ เพราะขนาดมีกฎบัตรกฎหมายกันอย่างชัดเจนคนเหล่านี้ก็ไม่เคยกลัวเกรง เพราะเชื่อมั่นในฤทธิ์เดชแห่งอำนาจที่ตัวเองถือครองอยู่เป็นหลักใหญ่

ถึงวันนี้เราอาจต้องนับหนึ่งกับหลายองค์กรที่อาจจำเป็นต้องทบทวนบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบว่าสมควรที่จะต้องทุ่มเทเงินทองงบประมาณเพื่ออุดหนุนเจือจานกันต่อไปหรือไม่ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินของประชาชน ไม่ใช่ว่าจะมอบให้ใครหรือผู้หนึ่งผู้ใดนำไปใช้จ่ายได้อย่างไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนอย่างคุ้มค่าได้

หากเรายังมีองค์กรที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายถ่ายเทให้ถูกต้อง เหมาะสมอย่างไรก็จำเป็นต้องทำ และคนในองค์กรเองก็ต้องเข้าใจและยอมรับได้ จะต้องไม่คิดว่าการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องผิดปรกติ เพราะความเป็นข้าราชการเป็นเรื่องปรกติที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนได้อย่าง เหมาะสมอยู่เสมอ

ความจริงองค์กรอิสระหลากหลายองค์กรที่จะต้องได้รับการทบทวนบทบาทหน้าที่ ส่วนมากเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคนอื่น แต่ปรากฏว่ามักเกิดคำถามที่น่าสนใจตลอดเวลาว่า “ใครกันจะเป็นคนทำหน้าที่ตรวจสอบองค์กรเหล่านั้น (who guards the guardian)”

นั่นคือสิ่งที่น่ากังวล เพราะทุกวันนี้เรามอบอำนาจให้องค์กรอิสระหลายองค์กรมีอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากล้นกระทั่งทำให้คนในองค์กรเองอาจเข้าใจผิดคิดว่าอำนาจนั้นคือสิ่งที่ผูกติดกับองค์กร หรือมีความอิสระกระทั่งไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคนรอบข้าง

สิ่งเหล่านี้ถือว่าอันตรายอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรอิสระหลายองค์กรใน ระยะยาว เพราะปัญหาเกี่ยวกับ “ทัศนคติ” มุมมองความเชื่อเมื่อลองได้หยั่งรากลึกจะสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “วัฒนธรรมองค์กร” ที่เราคงได้เห็นบางองค์กรที่เกิดปัญหาคล้ายๆกัน เช่น “องค์กรตำรวจ” ที่คนในองค์กรยึดติดกับอำนาจอย่างเคยตัว โดยเฉพาะคนที่มีอำนาจในองค์กร นี่เพียงแค่องค์กรเดียวก็ทำให้สังคมสับสนวุ่นวายพอแล้ว

“พอเถิดครับ ขอให้เชื่อว่าหากทุกคนรู้จักพอ ก็จะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมและการบริหารจัดการให้ดีขึ้นมาได้”

Advertisements

One Comment on “อย่าให้เรื่อง ‘อื้อฉาว’ เงียบหายไป”

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Siam Parade, ThaiNEWSpace. ThaiNEWSpace said: อย่าให้เรื่อง ‘อื้อฉาว’ เงียบหายไป: ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ 5 พฤศจิกายน 2553 โดย : ด๊อกเตอร์ทอง วันนี้ดูเห… http://bit.ly/d93HPL […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s