ปริศนาแห่งความมั่นคงคนชั่วกับพวกจาบจ้วงสถาบัน

ที่มา : นิตยสารโลกวันนี้วันสุข 6 – 12 พฤศจิกายน 2553 หน้า 13
คอลัมน์ : คิดทวนเข็มนาฬิกา
โดย : ทอแลส์  มาเคียเวลลี่

ต้องยอมรับว่าวาทะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ที่เอ่ยถึง “คนชั่วมันเยอะ” พร้อมกับแสดงความคิดเห็นจะเรียกว่าเชิงขู่หรือเชิงปรามก็แล้วแต่เกี่ยวกับ กลุ่มซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง รวมทั้งการอ้าง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมทางการเมือง เมื่อนายบัน คี-มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ มาเยือนประเทศไทย

คำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ได้กลายเป็นวาทะที่สั่นสะเทือน เพราะนั่นแสดงถึงจุดยืนกับตัวตน ตลอดจนถึงทรรศนะทางการเมืองและอุดมการณ์ที่แท้จริงของนายทหารผู้นี้?

สำหรับทหารโดยทั่วไปไม่น่าแปลกใจนักสำหรับการถูกปลูกฝังต่อเนื่องกันมา ทั้งเรื่องความรักชาติ ซื่อสัตย์ เสียสละ ยุติธรรม รักษาคำพูด จริงใจ ไม่อ้อมค้อม…หากจะว่าไปแล้วในการปลูกฝังมาเช่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะถ้าแต่ละคนสามารถปฏิบัติได้จริงตามที่สถาบันของตนเองได้อบรมบ่มเพาะ มา เราคงต้องยอมรับถึงตัวตนของทหารว่ามีความแตกต่างไปจากข้าราชการในสังกัดกรม กองอื่น ประการเด่นชัดที่สุดข้าราชการทหารนั้นจะคิดว่ามีเพียงเฉพาะกลุ่มของตนซึ่งมี ความรักชาติเหนือกว่าคนในอาชีพสาขาอื่นๆ สำหรับข้อเท็จจริงเช่นนี้เราคงเห็นจริงเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ทหารไทยเองก็คงเลือกที่จะผูกพันกับเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุค สุโขทัยเป็นต้นมา

แล้วที่ภาคภูมิใจมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามกู้ชาติของ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพราะประวัติศาสตร์ช่วงตอนนี้แทบจะถูกท่องจำเกือบทุกตัวอักษร อาจจะดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์ช่วงนี้มากกว่าสงครามอื่นๆ?

ประวัติศาสตร์บางช่วงจึงเป็นสิ่งเร้าใจได้ดีเอาไว้กระตุ้นวิญญาณแห่งความ รักชาติ นอกจากนั้นยังคงมีอะไรอื่นๆอีกมากมายที่คอยกระตุ้นให้ทหารเกิดความรู้สึกว่า “ตัวเองรักชาติเหนือกว่าคนในอาชีพอื่น” การปฏิญาณตนนั่นคงเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน เพราะพวกอาชีพอื่นอย่างมากที่สุดจะร้องเพลงและเคารพธงชาติ ยืนตรงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นานๆครั้งในคราวการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูน สถาบัน บุคคลอาชีพที่ไม่ใช่ทหารจะมีโอกาสรวมหมู่กันเพื่อเปล่งเสียงร้องเพลง “สดุดีมหาราชา” และ “เพลงสดุดีพระแม่เจ้า”

คือสรุปแล้วโอกาสของการแสดงออกถึงความรักชาติและมีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แม้ประชาชน รวมทั้งข้าราชการอื่นๆ สามารถแสดงออกได้ ก็เอาไปเปรียบเทียบกับกิจกรรมของฝ่ายทหารไม่ได้ ซึ่งรู้สึกจะเป็นความขลัง มะลังมะเลืองมากกว่ากันเยอะเลย อย่างเช่นการปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ทหารต้องกระทำสัตย์ปฏิญาณตั้งแต่การยอมตายเพื่ออิสรภาพ ความสงบของชาติบ้านเมือง ต้องวางตัวอยู่ในศีลธรรมของศาสนา การเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า การเชื่อถือปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ยังมีการปฏิญาณที่จะไม่แพร่งพรายความลับทางราชการทหาร…

แล้วยังปฏิญาณในการรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่คำปฏิญาณข้อนี้คงเป็นข้อน่าเคลือบแคลงต้องสงสัยมาโดยตลอด เนื่องจากไม่น่าจะไปกันได้กับการปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่งกองทัพได้ปฏิบัติมาหลายครั้ง?

สิ่งที่บ่งบอกเกี่ยวกับความรักชาติของอาชีพทหาร คงมีรายละเอียดอยู่ในแหล่งต่างๆที่สามารถอ้างอิงถึงได้ไม่มากนัก อาจมีความต่างอยู่บ้างในบางข้อ หากแต่ส่วนใหญ่คงคล้ายๆกัน เช่น ตัวอย่างของ “อุดมการณ์ทหารกองทัพบก” ได้ให้คำจำกัดความต่ออุดมการณ์ทหารดังนี้ “หมายถึงการเป็นทหารที่ดีที่สุด โดยมีความจงรักภักดี มีความยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความเสียสละ” เรื่องอุดมการณ์ทหารคงมีความเอาจริงเอาจังในระดับเข้มข้น มีการจัดทำเป็นคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังให้กับกำลังพลทั้งหลาย?

ความสำคัญสำหรับอุดมการณ์ทหารนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อย เพราะถือเป็นแนวทางกระตุ้นให้เกิดสำนึกในหน้าที่ เสียสละและยึดมั่นต่อผลสำเร็จของภารกิจ ช่วยให้เกิดการทุ่มเท มุมานะโดยไม่ย่อท้อแม้จะมีอุปสรรคขวากหนามใดๆ…คือการปลูกฝังทหารคงกระทำไป ในแบบอรชรอ้อนแอ้นเหมือนฝึกอบรมแม่บ้านแม่เรือนไม่ได้แน่นอน จึงกล่าวได้ว่าทหารที่มีอุดมการณ์กล้าแข็งย่อมจะเกิดศรัทธาต่อภารกิจหน้าที่ มีความตั้งใจอุทิศตน เสียสละ สามารถชี้นำตัวเองได้ว่าจะต้องกระทำอะไรบ้างเพื่อให้ชาติบ้านเมืองมั่นคงและปลอดภัย

แต่เป็นเรื่องที่น่าสงสัยอยู่ไม่น้อยสำหรับการใช้คุณค่ากับสายตาในแบบ ฉบับและมาตรฐานของทหารเอาไปประเมินผู้คนในอาชีพอื่นๆแล้วสรุป “ไม่เห็นมีใครจะรักชาติ รวมทั้งมีความจงรักภักดี ปกป้องสถาบันมากไปกว่าตนเอง”…มันมีเหตุผลที่เป็นไปได้สำหรับกิจกรรมทางทหาร บรรยากาศแวดล้อมหลายอย่าง โอกาสและความเสี่ยงของอาชีพที่มากกว่าอาชีพอื่นย่อมจะทำให้คนเป็นทหารรู้สึก ว่าตัวเองนั้นมีความเสียสละ มีความรักชาติ และอะไรต่างๆเหนือกว่าประชาชนโดยทั่วไป?

ความจริงแล้วอาชีพทหารนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นหลักประกันของ “ความมั่นคงแห่งชาติ (National Security)” สำหรับประเทศอื่นๆที่ไปไกลมากกว่าความมั่นคงเฉพาะมิติอริราชย์ศัตรู เขาอาจให้ความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงกันสั้นๆทั้งนั้น เช่น ระบุว่า “ความมั่นคงแห่งชาติก็คือความอยู่รอดและความปลอดภัยของประเทศ (Survival and Safety)” ยังมีบางชาติได้ระบุสั้นไปกว่านั้นอีก ได้แก่ “Survival” ซึ่งประเด็นนี้คงจะต่างจากเมืองไทยของเรา ต้องบรรจงเขียนกันให้ยาว

การกระทำใดๆที่ทำลายสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือ ของรัฐ การจารกรรม วินาศกรรม ก่อการร้าย บ่อนทำลาย โฆษณาชวนเชื่อ ยุยง ปลุกปั่น ใช้กำลังประทุษร้าย ฯลฯ คือดูเหมือนภัยที่จะทำลายความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทยเราค่อนข้างจะ อันตรายร้ายแรง หรือมีชุกชุมกันมากกว่าชาติบ้านเมืองอื่นๆ…อาจจะเพราะภัยความมั่นคงมัน กว้างขวางหลายอย่างเหลือเกิน เข้าทำนองว่าเป็นประเทศที่มีพวกคนชั่วมันเยอะตามคำกล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงทำให้ทหารที่มีอุดมการณ์กล้าแข็งต้องออกมาประกาศจุดยืนของตัวเองให้เด่น ชัด ซึ่งต้องนับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับความมุ่งมั่นของผู้บัญชาการทหารบกที่ ประกาศจะเอาจริงจังกับพวกเคลื่อนไหวจาบจ้วงสถาบัน

แต่เรื่องความผิดต่อสถาบันเบื้องสูงเรามีกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่มากมาย ซึ่งสามารถเอาผิดกับผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นได้ เป็นทั้งกฎหมายทางตรง กฎหมายทางอ้อม และยังมีโดยทางอ้อม ซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ หากบ้านเมืองของเรายังเป็นนิติรัฐจริงๆ กฎหมายที่เป็นเครื่องมือเหล่านี้ย่อมเพียงพอ ไม่จำเป็นที่ฝ่ายทหารซึ่งคิดว่าตนรักชาติและรักสถาบันเหนือกว่าคนอาชีพอื่น จะต้องออกมาประกาศเพื่อทำภารกิจในส่วนนี้

ตำรวจ นักกฎหมาย และอาชีพอื่นๆเขาก็รัก พร้อมปกป้องสถาบันเช่นกัน อย่าให้เกิดความรู้สึกของการผูกขาดเช่นนี้ขึ้นมาเลย หรือเราจะใช้ทั้งกฎหมายควบคู่กับปืนเพื่อปกป้องสถาบัน กลายเป็นตุลาการภายใต้ชุดครุยสีเขียวอย่างนั้นหรือ?

Advertisements

One Comment on “ปริศนาแห่งความมั่นคงคนชั่วกับพวกจาบจ้วงสถาบัน”

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Siam Parade, ThaiNEWSpace. ThaiNEWSpace said: ปริศนาแห่งความมั่นคงคนชั่วกับพวกจาบจ้วงสถาบัน: ที่มา : นิตยสารโลกวันนี้วันสุข 6 – 12 พฤศจิกายน 2553 หน้า 13คอลั… http://bit.ly/csLUDe […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s