ทัศนคติที่ต่างกันไม่จำเป็นต้องเกลียดกัน

อาตมาขอหยิบประเด็นความขัดแย้งมาเขียน เพราะอยากสะกิดให้ทุกฝ่ายหยุดคิดว่าคนเรามีทั้งคนเกลียดและคนรัก ทำอะไรให้นึกถึงใจฝ่ายตรงข้ามบ้างจะได้ไม่ต้องบาดหมางกัน

บ้านเมืองเราวันนี้เกิดความแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรง จนพาลให้เกลียดคนที่มีความคิดไม่ตรงกับตัวเอง และยังไม่ให้ความเคารพเขาด้วย อาตมาจึงอยากให้ทั้ง 2 ฝ่ายพยายามทำความเข้าใจว่าคนที่เราเกลียดหรือไม่ให้ความเคารพนั้น อย่าลืมว่าคนคนนั้นก็มีคนให้ความเคารพเขาอยู่เหมือนกัน

อดีตนายกฯทักษิณมีคนเกลียดทั่วบ้านทั่วเมือง แต่ยังมีคนให้ความรัก ความเคารพ และศรัทธาในตัวท่านมากมายเหมือนกัน รวมถึงมีคนเลื่อมใสในความเก่งของท่าน

สรุปว่าหากเราจะเคารพใครสักคนให้คิดเผื่อคนที่เขาเกลียดบ้าง แต่ถ้าเราเกลียดใครต้องคิดเผื่อคนที่เขาเคารพบ้าง หมายความว่าเราจะไม่เคารพแบบหัวปักหัวปำชนิดใครมาว่าคนที่เรารักไม่ได้ ต้องออกหน้าเอาคืน หรือการที่เราว่าคนที่เราเกลียดแต่คนอื่นรัก โดยเขาก็ออกหน้าโต้คืนจะเป็นความรัก ความชังที่เสียศูนย์

เราจึงต้องมองเรื่องนี้ให้เป็นสัจธรรมให้ได้ แม้แต่หัวหน้าโจรเขายังมีลูกน้องให้ความเคารพนับถือ ยอมเชื่อฟัง การที่ไม่อยากให้ใครมาว่าคนที่เราเคารพก็เหมือนกัน คือคนอื่นก็ไม่อยากให้ใครมาว่าคนที่เขาเคารพเช่นกัน

ฉะนั้นเราจะเกลียดใครก็ตาม เราต้องเผื่อใจให้คนที่เขารักเขาชอบ ใครจะรักหรือเกลียดใครเราต้องทำใจ ไม่วุ่นวายกับคนนั้นจนกระทั่งไม่เกรงใจคนที่เขาเกลียด อย่างไรก็ขอให้คิดให้ได้ว่าคนที่เราเกลียดก็ยังมีคนเคารพเขาอยู่

คำที่พระท่านสวดให้พรหลังใส่บาตรที่ว่า “ภะวะ อภิวาทะนะ สีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง” ซึ่งมีความหมายว่า อันบุคคลที่ปรกติเคารพกราบไหว้ผู้ใหญ่อยู่เป็นนิจ ย่อมมีพรที่เรียกว่าอายุ วัณณะ สุข พละ คนที่ให้ความเคารพกับคนที่ให้ความเหยียดหยาม แข็งกระด้าง ยกตนข่มผู้หลักผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่แล้วล้วนจะมีภาพไปทางลบ

อย่างไรก็ตาม คนยุคนี้หากบอกว่าต้องเคารพคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าทุกคนคงเป็นเรื่องน่าห่วง เพราะสิ่งแวดล้อมทุกอย่างพาให้คนเปลี่ยนไป ทุกวันนี้แม้แต่ครูบาอาจารย์ นักวิชาการที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัย ลูกศิษย์บางคนที่ร่ำเรียนจบมาจากสถาบันนั้นๆยังนำครูบาอาจารย์ของตัวเองมา วิพากษ์ วิจารณ์ โดยเฉพาะตัวอธิการบดีแต่ละแห่ง แต่ละสถาบันโดนหนักหน่อย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะท่านอาจแสดงทัศนคติที่มีการโอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง เลยกลายเป็นว่าอาจารย์ท่านนั้นไม่น่าเคารพเพราะคติความคิดเห็นทางการเมือง ต่างกัน

อาตมาจึงอยากฝากคนไทยทุกคนไว้ว่า เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ จงอย่าเกลียดใครแบบสุดๆโดยไม่ห่วงว่าคนที่เขารักของเขาจะพลอยไม่สบายใจ อย่ารักเสียจนไม่เห็นมุมผิดพลาดของคนที่เรารักอย่างที่คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ เหมือนกับว่าหลับหูหลับตาเคารพหรือหลับหูหลับตาเกลียดโดยที่ไม่เกรงใจคนที่ เขารักเขาชอบ ใครเป็นอย่างนี้จะทำให้การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์เป็นไปด้วยความลำบาก จะปรองดอง สร้างความสมานฉันท์ ทำงานร่วมกัน หรือสร้างความสามัคคีจะทำได้ยาก

สรุปว่าคนเราทุกคนจำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตในสังคมเดียวกัน ดังนั้น อยากให้คิดไว้นิดหนึ่งว่า เราอย่าไปเกลียดอะไรมากมาย เผื่อไว้สำหรับคนที่เขารักของเขาบ้าง และอยากให้คิดว่าเราต้องดีกับทุกคนที่เป็นคนดี แม้ความคิดจะต่างกันบ้าง หมายความว่าหากใครเป็นคนดี เมื่อเวลาเขาทำอะไรพลาดหรือทำอะไรไม่ถูกใจเราก็อย่าได้ซ้ำเติม และอย่าไปว่าใครโง่หากเขาคิดไม่เหมือนเรา

อยากฝากให้ทุกคนคิดว่า หากใครก็ตามที่เราคิดว่าเป็นคนดีแต่มีทัศนคติตรงข้ามกับเรา เราไม่จำเป็น ต้องไปเกลียดเขา เกลียดทำไมเมื่อเขาเป็นคนดี เพียงแต่ความคิดหรือทัศนคติไม่ตรงกันเท่านั้น

ที่มา : โลกวันนี้ 22 ธันวาคม 2553
โดย : พระพยอม กัลยาโณ

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s