แม่ปูสอนลูก

นิทานอีสปเรื่อง “แม่ปูสอนลูกปู” ได้พูดถึงแม่ปูที่พาลูกๆออกไปหากินที่ชายหาด แต่เห็นลูกๆเดินคดเคี้ยวเซไปเซมา จึงกล่าวว่า…”ทำไมลูกไม่เดินให้ตรงๆทางล่ะจ๊ะ”

ลูกปูจึงตอบว่า “ถ้าเช่นนั้น แม่ลองเดินตรงๆให้ลูกดูหน่อยซิจ๊ะ ลูกจะได้ทำตาม”

แน่นอนว่าแม่ปูเองก็ทำไม่ได้ เดินคดเคี้ยวเซไปเซมาเช่นเดียวกัน แต่แม่ปูไม่รู้ตัวเอง

นิทานอีสปเรื่อง “แม่ปูสอนลูกปู” จึงสอนให้รู้ว่า “การพูดอย่างเดียวนั้นไม่อาจสอนได้ดีเท่ากับการทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง” เหมือนที่ผู้ใหญ่มากมายออกมาสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต แต่ผู้ใหญ่กลับไม่ประพฤติเป็นแบบอย่าง แถมบางคนยังประพฤติชั่ว และทุจริตโกงกินอีกด้วย

นิทานอีสปจึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก เพราะไม่ได้ให้แค่ความเพลิดเพลินและจินตนาการแก่เด็ก แต่ยังเปี่ยมด้วยข้อคิดและเชาวน์ปัญญาที่นำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกยุคทุก สมัย แม้จะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรกรีกโบราณก็ตาม

อย่างวันเสาร์แรกของเดือนมกราคม ประเทศไทยจะถือเป็น “วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีคำขวัญวันเด็กเพื่อให้เด็กประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบ เป็นคนดีและมีน้ำใจ เพื่อเป็นกำลังในอนาคตของชาติ เช่นเดียวกับปี 2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” เพื่อให้เด็กไทยให้ความสำคัญกับสถานการณ์ความเป็นจริงของโลก จะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพในโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการแข่งขัน

นายอภิสิทธิ์ยังให้ความหมาย “มีจิตสาธารณะ” ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นรุนแรง แต่ละคนคิดถึงแต่ตัวเองก็จะอยู่ในสังคมที่มีแต่ความเห็นแก่ตัว สังคมและบ้านเมืองจะถูกละเลยและไม่มีความสุข เพราะคนในสังคมขาดน้ำใจไมตรีและไม่มีคุณภาพ สังคมจะมีแต่การแก่งแย่งและความเลวร้าย

คำขวัญวันเด็กของนายอภิสิทธิ์จึงเป็นสิ่งที่ดี เช่นเดียวกับที่ให้เด็กดำรงรักษาคุณความดี คุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญู ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียนรู้ ปฏิบัติตนเป็นคนดีนั้น คงไม่แตกต่างจากนิทานอีสปเรื่อง “แม่ปูสอนลูกปู” ซึ่งผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอก หรือมือถือสากปากถือศีล

โดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์ที่เป็นผู้ปกครองสูงสุด ยิ่งต้องมีสำนึกความรับผิดชอบทั้งทางการเมืองและทางสังคมมากเป็นทวีคูณ เป็นคนดีที่ไม่ใช่แค่ซื่อสัตย์สุจริต แต่ต้องมีคุณธรรมและศีลธรรมทั้งกายและใจ และต้องพร้อมเสียสละชีวิตเพื่อชาติ ไม่ใช่โกหกตอแหลสร้างภาพและรักษาอำนาจให้อยู่ได้นานที่สุด

เพราะแม้แต่ “ลูกเสือ” ที่เป็นเด็กและเยาวชนยังยึดมั่นในคำขวัญ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” แต่ผู้มีอำนาจและนักการเมืองไทยกลับมีแต่ข่าวการทุจริตคอร์รัปชัน แย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์กันอย่างไม่ละอาย

ที่มา : โลกวันนี้ 7 มกราคม 2554
คแลัมน์ : บทบรรณาธิการ

 

Advertisements

One Comment on “แม่ปูสอนลูก”

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Siam Parade, ThaiNEWSpace. ThaiNEWSpace said: แม่ปูสอนลูก: นิทานอีสปเรื่อง “แม่ปูสอนลูกปู” ได้พูดถึงแม่ปูที่พาลูกๆออกไปหากินที่ชายหาด แต่เห็นลูกๆเดินคดเคี้ยวเ… http://bit.ly/dVS3cl […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s