สิ่งที่ทำให้ ‘อภิสิทธิ์’ อยู่ไม่ได้!

ก่อนอื่นขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้กล่าวไว้ในฉบับที่แล้วสักเล็กน้อย นั่นคืออาเซียนมีแผนการรวมกันเป็นประชาคมให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 เร็วกว่าเดิมที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020

และก่อนเข้าบทความอีกเหมือนกัน มีคำพูดจากคนขับแท็กซี่ซึ่งเป็นคนจนชาวไทยภาคอีสาน ที่ฝากถึงพลตรีจำลอง ศรีเมือง หรือลูกเจ๊ก ผู้นำการเคลื่อนไหวของมวลชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและสันติอโศก ที่ไปปักหลักนอนหนาวอยู่กลางถนน ปิดการจราจรของคนกรุงเทพฯ เป็นข้อคิดว่า “ประท้วงกันแล้วเศรษฐกิจก็ไม่เห็นจะดีขึ้น ค่าครองชีพมีแต่จะสูงขึ้น ทุกวันนี้ก็ต้องกินข้าวเพียงวันละ 2 มื้อแล้ว เพราะต้องเก็บเงินไว้เป็นค่าส่งแท็กซี่ด้วย”

สำหรับแนวทางการต่อสู้ของคนไทยกับพวกลูกจีนรักชาติหรือเจ๊ก ที่อาศัยแผ่นดินไทยอยู่และร่ำรวยอยู่กลุ่มเดียว โดยคนไทยส่วนใหญ่ที่ยากจนจะต้องมองพลตรีจำลองเป็นข้าศึก โดยมีกลุ่มลูกไทยรักชาติบอกกับผู้เขียนว่า “ผู้สันทัดในการศึกจะเป็นฝ่ายบงการข้าศึก ชักนำข้าศึกพลตรีจำลองเข้าสู่พื้นที่กำหนด และสกัดมิให้ข้าศึกออกจากพื้นที่”

ระยะนี้หากเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองของต่างประเทศจะพบว่า หลายประเทศกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศของตูนิเซีย การเดินขบวนประท้วงและขับไล่ผู้นำของตนในแอลจีเรีย เยเมน เฮติ และล่าสุดที่อียิปต์ รวมถึงการทำประชามติเตรียมแยกประเทศอย่างซูดานใต้

สาเหตุสำคัญที่มีผลต่อการรวมกลุ่มประท้วงของประชาชนในประเทศนั้นๆคือ ปัญหาเศรษฐกิจครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา เริ่มจากทางยุโรปแล้วลุกลามไปทั่วโลก

แต่เดิมระบอบการปกครองของประเทศที่เป็นเผด็จการจะมีผลต่อการตัดสินใจ ชุมนุมประท้วงขับไล่ผู้นำ ของไทยก็เช่นเดียวกัน หากในเวลาต่อมาเมื่อโลกเข้าสู่ระบบทุนนิยมเต็มตัว ผู้นำเผด็จการทั้งหลายได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนสร้าง ความเจริญในประเทศของตน ซึ่งนอกจากตนและพวกพ้องจะได้รับประโยชน์แล้ว ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์กับส่วนรวมด้วย คือประชาชนมีรายได้จากการลงทุนของต่างชาติ นั่นหมายถึงหากผู้นำจะกินกันก็ให้เผื่อแผ่ถึงประชาชนบ้าง อันนี้ประชาชนยอมได้ ไม่ว่ากัน

ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเป็นปัญหาใหญ่ เพราะคนเราต้องกินต้องใช้ หากไม่มีรายได้จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในโลกปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับ เงินตราเป็นอันดับแรก ส่วนการบีบคั้นทางการเมืองหากไม่มีผลต่อการทำมาหากิน ประชาชนก็จะยังไม่รู้สึกเดือดร้อนเท่าใดนัก นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า เหตุใดประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายแม้จะถูกปกครองโดยเผด็จการ แต่ประชาชนก็ไม่ได้ลุกฮือขึ้นมาขับไล่ผู้นำของตนตามที่ควรจะเป็นเหมือนใน ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์

เมื่อใดก็ตามที่ผู้นำไม่สามารถดูแลปากท้องของประชาชนได้ดีพอ ประชาชนเริ่มรู้สึกว่าการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างผู้นำและพรรคพวกกับประชาชน ไม่เท่าเทียมกัน เมื่อนั้นประชาชนจะเริ่มลุกฮือขึ้นเรียกร้องให้ผู้นำของตนดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่ง และหากไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะถูกขับไล่ ซึ่งหากถึงกรณีหลังนี้มักได้รับความช่วยเหลือจะกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ทหาร นักธุรกิจที่ไม่ได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ให้เท่าเทียมกัน จะไม่ใช่การเคลื่อนไหวโดยกลุ่มประชาชนทั่วไปเพียงลำพัง

กรณีของอาร์เจนตินา ฟิลิปปินส์ หรืออินโดนีเซีย เป็นตัวอย่างของการไม่จัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนอย่างทั่ว ถึงในรุ่นก่อน

ในรุ่นนี้ กรณีการเกิดต้มยำกุ้งไครซิสหรือวิกฤตทางเงินเมื่อปี พ.ศ. 2540 ที่เริ่มจากไทยนั้น เนื่องจากเกิดกับกลุ่มนักธุรกิจที่เป็นการล้มบนฟูก และรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการอันจะมีผลต่อประชาชนมากนัก ทำให้ไม่เกิดแรงประท้วงจากประชาชน แต่กรณีวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปีที่ผ่านมา ปัญหาของแพง เงินเฟ้อส่งผลทั่วยุโรป ขณะเดียวกับที่รัฐบาลกรีซและอีกหลายประเทศเลือกที่จะปรับลดเงินเดือนข้า ราชการ ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ทำให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจจนถึงกับเดินขบวนประท้วง

ประเทศไทยก็ได้รับผลจากวิกฤตครั้งนั้นเช่นกัน แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการชุมนุมของคนเสื้อแดง ความชะงักงันทางเศรษฐกิจของประเทศถูกยึดโยงกับความเสียหายของบ้านเมืองใน ช่วงนั้น คนเสื้อแดงจึงถูกโยนให้ต้องแสดงความรับผิดชอบแทนรัฐบาลไปเต็มๆ พี่น้องเสื้อแดงทราบแล้วโปรดภูมิใจด้วย

และเมื่อวิกฤตทางการเงินลุกลามไปถึงประเทศทางแอฟริกา ด้วยเหตุที่ผู้นำของประเทศเหล่านั้นมุ่งหวังเพียงรักษาฐานทางเศรษฐกิจของตน โดยให้ประชาชนเป็นผู้แบกรับภาระทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ได้คิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจน ขณะที่พวกตนนั้นมีฐานะความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน เมื่อถูกบีบคั้นมากเข้าประชาชนจึงลุกฮือขึ้นขับไล่ผู้นำของตน ด้วยเหตุผลเรื่องการคอร์รัปชันที่ประชาชนทนยอม (ให้ผู้นำกินฝ่ายเดียว) มาเป็นเวลานาน

กรณีของอียิปต์ยังไม่ใช่กรณีการชุมนุมประท้วงของประชาชนแห่งสุดท้ายแน่ นอน ยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังรอการเคลื่อนไหว หากผู้นำโยนภาระความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจให้ประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ

หันกลับมามองประเทศไทยบ้าง ถามว่าเวลานี้การชุมนุมประท้วงของพันธมิตรฯจะสามารถทำให้รัฐบาลลาออกได้หรือไม่ คำตอบที่ฟันธงได้คือไม่

เนื่องจากประเด็นการเรียกร้องเป็นเรื่องเฉพาะตัว คือการทวงคืนเขาพระวิหาร ซึ่งหากทำโพลกลุ่มผู้ชุมนุมเองไม่แน่นักว่าจะเข้าใจเรื่อง MOU43 สักเท่าใด นี่ยังไม่นับการโจมตีเรื่องที่รัฐบาลไม่สนใจช่วยอีก 2 คนไทยที่ยังอยู่ที่คุกกัมพูชา นอกจากนี้ผู้ร่วมชุมนุมยังน้อยกว่าที่คิดไว้มาก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของแกนนำเน้นที่การชุมนุมของกลุ่มลูกจีนรักชาติ ไม่ได้เน้นลูกไทย ทำให้ต้องรอลูกจีนทั้งหลายเสร็จภารกิจการไหว้บรรพบุรุษในวันศุกร์ก่อนแล้วคง จะได้เห็นผู้คนมาชุมนุมหนาตาขึ้น พร้อมกับแนวร่วมต่างจังหวัดที่จะได้หยุดงานวันเสาร์-อาทิตย์มาร่วม

พลตรีจำลองอาจจะต้องเปลี่ยนยุทธวิธีนำม็อบเข้าไปนั่งที่ทำเนียบรัฐบาลอีก ครั้งจึงจะประสบความสำเร็จ แต่อาจต้องแลกด้วยชีวิตของพี่น้องพันธมิตรฯ เพราะครั้งนี้รัฐบาลเตรียมการป้องกันทำเนียบไว้อย่างเข้มแข็ง ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมก็น้อยกว่าเดิม ครั้งก่อนสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช นั้น กลุ่ม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อาจไม่กล้าพูดว่า “จำลองพาคนไปตายรอบสอง” แต่ครั้งนี้หากพลตรีจำลองยังคิดจะยกขบวนเข้าทำเนียบ คงมีเสียงพูดจากฟากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ว่าพลตรีจำลองพาคนไปตายรอบสามได้ อย่างชัดถ้อยชัดคำแน่ ขอให้คิดให้ดี การเอาชีวิตประชาชนเป็นเดิมพันเพื่อนำชัยชนะให้ตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ลูก ผู้ชายคนไทยพึงกระทำ

สิ่งที่จะขับไล่รัฐบาลให้ลงจากอำนาจในยุคทุนนิยมได้คือปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ดูเหมือนรัฐบาลชุดนี้จะรู้ปัญหาของประเทศแล้ว นโยบายประชาวิวัฒน์จึงเกิดขึ้น แม้ประชาชนจะไม่ได้รับผลมากมายก็ตาม แต่ยังแสดงให้เห็นว่าผู้นำประเทศยังสนใจแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความไม่พอใจของประชาชนจึงยังมีไม่มากนัก

หากพลตรีจำลองสามารถหาคนมาชุมนุมขนาด “One-Million March” แบบอียิปต์ได้ค่อยมาดูกันอีกทีดีกว่า!

ที่มา : นิตยสารโลกวันนี้วันสุข ปีที่ 6 ฉบับ 297 วันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หน้า 12
คอลัมน์ : หอคอยความคิด
โดย : วิษณุ บุญมารัตน์


Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s